Untitled Document
หัวปั๊มมีเนียม หัวปั๊มมีเนียม 3” แบบชนเครื่อง
 
 
SNB-80 : หัวปั๊มมีเนียม 3” แบบชนเครื่อง
   

 

 
ขนาด 3" x3"
สำหรับเครื่องยนต์ 6.5
ความเร็วรอบ

3600

ปริมาณน้ำ 1000 ลิตร / นาที
ส่งสูง(เมตร) 30
ดูดลึก(เมตร) 8
กล่องละ 1 ตัว